TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Pohjolan Purkutyö Oy 1880832-3
Issakantie 2a, 82820 Maukkula
Puh. 0500171760  

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Birgit Mustonen, puh. 0500171760
Sähköposti: birgit.mustonen [ät] pohjolanpurkutyo.com

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Asiakasrekisteriin kerätään tietoja laskutusta varten. Pääasiallinen peruste käsittelylle on sopimus. Joissain tilanteessa peruste on laki, nimenomainen suostumuksesi ja oikeutettu etumme.

Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Yritysasiakkaan tiedot: Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta tai asiakkaan verkkosivuilta.   

Tietojen eheys

Asiakastietoja päivitetään tietojen muuttuessa. Asiakkaalta varmistetaan yhteydenpidon yhteydessä, ovatko tiedot ajan tasalla.

Tietojen säilyttäminen ja käsittelyn rajoittaminen

Tietoja säilytetään sähköisessä järjestelmässä, joka on suojattu käyttöoikeuksin. Tietoja säilytetään laskutustilikauden ajan + 5 vuotta.

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojaus

  • Fyysinen suojaus
  • toimitilojen lukitus
  • kulunvalvontajärjestelmä, Eastdataconst
  • sähköinen ajoseuranta, Kiho

 

Sähköisen aineiston suojaus:

  • käyttöoikeudet
  • salasanat  
  • virustentorjunta
  • varmuuskopiointi

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai siirtämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti erillisenä dokumenttina ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä). Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.