TIETOSUOJASELOSTE TYÖNHAKIJOILLE

Rekisterinpitäjä

Pohjolan Purkutyö Oy 1880832-3
Issakantie 2a, 82820 Maukkula
Puh. 0500171760

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Birgit Mustonen
Sähköposti: birgit.mustonen [ät] pohjolanpurkutyo.com

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Keräämme työnhakijoiden tietoja rekrytoidaksemme henkilöstöä. Pääasiallinen peruste näiden tietojen käsittelylle on suostumus ja sopimus.

Rekisterin tietosisältö

Nimi
Syntymäaika
Asuinpaikkakunta
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Työnhakijan vapaaehtoisesti antamat muut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan työnhakijalta itseltään.  

Hakemuksen tietojen säilyttäminen ja käsittelyn rajoittaminen

Tietoja säilytetään sähköisessä järjestelmässä, joka on suojattu käyttöoikeuksin, 6 kuukauden ajan. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan, jos tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta.

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin suojaus

Fyysinen suojaus:

  • toimitilojen lukitus
  • kulunvalvontajärjestelmä, Eastdataconst
  • sähköinen ajoseuranta, Kiho

 

Sähköisen aineiston suojaus:

  • salasanat
  • virustentorjunta
  • varmuuskopiointi
  • tietoturvapäivitykset

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai siirtämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti erillisenä dokumenttina ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä). Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.